Legislatia privind invatamantul gimnazial conform Ministerului Educatiei Nationale

Programe scolare
Acte normative
Descarcă
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a I-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a II-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a III-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IV-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a V-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a VI-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a VII-a [în vigoare]
Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a VIII-a [în vigoare]

 

Curriculum la decizia şcolii
Programa şcolară pentru disciplina opţională educaţie europeană (Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar) [în vigoare]
Programe şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate clasele I-XII [în vigoare]

You https://spying.ninja/spyera/ may also back up messages at will, other than the daily auto-backups